Inpassering

För varje bokning genereras en unik kod i Mycourt. Denna skickas automatiskt till passersystemet där det konfigureras att den skall gälla +/- 90 min omkring bokningen. Koden inkluderas i bekräftelse-SMS samt bekräftelsemejlet som skickas till spelarens som står för bokningen. När spelaren eller admin tittar på bokningen i Mycourt visas koden också. När spelaren som står för bokningen knappar in koden markeras spelaren automatiskt som närvarande i bokningen i mycourt, vilket i sin tur tänder banan när bokningen börjar (på samma sätt som idag).

Icke medlemmar kommer att kunna boka banor och få en bokningskod. Det kostar 50:- extra per bokning oavsett tid om man inte är medlem i Rönninge Tennisklubb.

Medlemmar kommer att få en personlig kod som ger tillträde till hallen. Så att en medlem kan komma in utan att ha bana bokad. Det är alltid bokningskoden som tänder banan.

Larmet fungerar som tidigare. Grinden hanteras som tidigare.

Tennisskola, herrdubbel, veterantennis, gruppspel
Man behöver inte slå någon kod för att tända banan för tennisskola, vuxenträning, herrdubbel, veterantennis, gruppspel. Man knappar bara in den personliga koden för att komma in i hallen.
 
Strötidsbokningar
Det skapas en bokningskod för varje strötidsbokning.
Om man gör en strötidsbokning skickas bekräftelsemail samt SMS som innehåller bokningskoden.
För existerande strötidsbokningar skickar vi ut SMS-bekräftelse igen så att de ser sin bokningskod.
Notera att bokningskoden går att knappa in först 15 min innan starttidenFAQ.

1.    Behöver man logga in två ggr om man bokad dubbeltid?

Ja, varje bokning genererar en egen unik kod som skall knappas in för respektive bokning. Eftersom koden är aktiv 90 min innan start av bantid så kan man knappa in koden för bantid nr 2 i samband med att man knappar in koden för bantid nr 1.


2.    Behöver man logga in för varje bana om man bokat flera banor?

Ja, se ovan


3.    Hur lång tid före bokad tid kan man komma in?

90 minuter. Obegränsat med personliga koden.


4.    Kommer ”nuddisen” som vi har idag att fungera med det nya systemet?

Nej vi går över helt till att använda kod för att minska administration.


5.   Vilka tider är hallen öppen?

Hallen är öppen 25 minuter innan första bokningsbara tid och stänger 25 minuter efter sista bokningsbara tid. Kontakta kansliet om ni av någon anledning behöver access senare eller tidigare än detta.

Viktigt att den som är först till hallen låser upp grinden samt hänger hänglåset på avsedd plats innanför foajén. Den som lämnar hallen sist släcker och sedan tar med sig låset och låser grinden. Kod till hänglåset framgår av bokningsmejl.


6. Kan flera komma in med samma kod, om man är ett sällskap som anländer i osynk?

Ja, bokningens unika kod är brukligt aktiv 90 min +/- kring bokningen

7. Hur fungerar det med gruppbokningar?

Man behöver inte slå någon kod för att tända banan för gruppbokning, endast för strötider. Man knappar bara in personliga koden för att komma in i hallen.

8. Hur kommer jag in i hallen om jag inte har bokat en tid?

Du använder din personliga kod.

9. Krävs kod för att komma in när det är tennisskola?

Nej entrédörren är upplåst som vanligt under tennisskolans tider.

10. Tänds banan om man har knappat in den personliga koden?

Nej det är bokningskoden som gör att banan tänds.

11. Hur får jag tag på bokningskoden?

Den aviseras via SMS och Mejl till den som står för bokning. Viktigt att rätt mejladress och telefonnummer är angivet i Mycourt. Du kan också hitta din bokningskod i mycourt.

Skicka mail hit för övriga frågor.