Träning Utgår

Här kommer några datum att ha koll på, all ordinarie träning är inställd för både barn och vuxna. 
29/3,  30/3,  31/3,  1/5,  9/5.