Sommarhälsning 2024!

Vi har vind i seglen!

Våren har varit intensiv med ett stort antal aktiviteter och stort engagemang från tränare, föräldrar, medlemmar och styrelse. Det känns som en vitamininjektion att vi har anställt Angela som tränare och det är en fröjd att se hur bra Daniel och Angela driver verksamheten. De har genomfört “prova på” träningar, skolbesök, specialträningar och event med 80-tal och Wimbledon som tema. Det har lett till ett utökat antal träningsgrupper vilket stärker vår ekonomi.

Parallellt med ökad aktivitet i hallen har vi även bytt lönesystem, infört ny bokföringsmetod, anlitat ny kanslist, installerat nytt bredband och larm samt genomfört brandsyn. Årsmötet hölls i april där en ny styrelse valdes. Två motioner bifölls, bemanning av kiosk och införande av städavgift. Verksamhetsberättelse och protokoll finns tillgängliga under https://ronningetk.se/blog/kallelse-till-rtk-%C3%A5rsm%C3%B6te-144-1600-nu-finns-m%C3%B6tesdokument

Vad händer framöver?

- MyCourt läggs ned och vi kommer att byta till Matchi under juni

- Team Rönninge ställer upp i allt fler tävlingar och har utbyte med andra Stockholmsklubbar

- KM spelades i augusti

- Vi smider planer på en säsongsuppstartsfest...

- Medverkan på Tennisens dag 17/8 14.00-16:00 och Salemdagen 31/8 12:00-16:00

- Vi etablerar kommittéer för att stötta styrelsen, du kan göra en insats och är mer än välkommen att bidra till klubbens utveckling, kontakta din tränare eller någon i styrelsen

- Städdagar kommer att genomföras

Till sist vill vi rikta ett stort tack till alla som är verksamma i klubben.

- Daniel, Linn, Angela, Vilhelm, Niklas och Alma som kämpar med att få oss och våra barn att bli bättre spelare!

- Team Rönninge med alla engagerade föräldrar

- Våra veteraner som verkar i det tysta men ser till att det är rent och snyggt i hallen

- Alla er andra som bidrar till vår fina tennisklubb.

Glad tennissommar önskar styrelsen!

Genom Jonas Ågren